Wat doet LifeSight?

 

Je krijgt op eenvoudige wijze zoveel mogelijk inzicht in je persoonlijke pensioensituatie. Dit is ons doel en dit doen we via het online werknemersportaal. Wij informeren je over pensioen als onderdeel van je totale financiële plaatje. In begrijpelijke taal; in netto pensioeninkomen en dus niet in beleggingskapitalen of andere ingewikkelde termen.Je hoort van ons op belangrijke momenten in je leven zoals bij trouwen, kinderen krijgen of verhuizen. Via slimme alerts laten we je weten wat de invloed hiervan is op je pensioen.

Wat kun je zelf doen?

 

Het online werknemersportaal geeft je inzicht in je inkomen na pensionering. Je ziet hoeveel je later nodig hebt, wat je gaat krijgen en wat je hier zelf nog aan kunt doen. Je kunt bijvoorbeeld extra premie storten, je pensioenleeftijd aanpassen of kiezen voor een ander pensioeninkomen.

Wat is een PPI?

 

LifeSight is een PPI. PPI betekent premiepensioeninstelling. Een PPI is een type pensioenuitvoerder, net zoals verzekeraars en pensioenfondsen dat zijn. Wij voeren pensioenregelingen uit en bouwen pensioenvermogen op. LifeSight beschikt over een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) en staat onder toezicht van DNB en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De pensioenregeling van LifeSight is een beschikbare premieregeling (Defined Contribution). Daarbij is de hoogte van de pensioenuitkering afhankelijk van onder meer het beleggingsresultaat. Wij bieden in samenwerking met onze partners ook verschillende dekkingen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid. LifeSight is een aparte stichting met een onafhankelijke Bestuur en onafhankelijke Raad van Toezicht. Wij houden ons aan strikte eisen waar het gaat om vertrouwelijkheid en het tegengaan van belangenverstrengeling.

Begrippenlijst beleggen

 

We hebben alle begrippen die te maken hebben met beleggen overzichtelijk voor je op een rijtje gezet. In de financiële wereld wordt immers veel gebruik gemaakt van vaktermen en met onze uitleg heb je een beter idee waarover het gaat.

Lees nu het laatste werknemers nieuws