Wat doet LifeSight?

 

Je krijgt op eenvoudige wijze zoveel mogelijk inzicht in je persoonlijke pensioensituatie. Dit is ons doel en dit doen we via het online werknemersportaal. Wij informeren je over pensioen als onderdeel van je totale financiële plaatje. In begrijpelijke taal; in netto pensioeninkomen en dus niet in beleggingskapitalen of andere ingewikkelde termen.Je hoort van ons op belangrijke momenten in je leven zoals bij trouwen, kinderen krijgen of verhuizen. Via slimme alerts laten we je weten wat de invloed hiervan is op je pensioen.

Wat kun je zelf doen?

 

Het online werknemersportaal geeft je inzicht in je inkomen na pensionering. Je ziet hoeveel je later nodig hebt, wat je gaat krijgen en wat je hier zelf nog aan kunt doen. Je kunt bijvoorbeeld extra premie storten, je pensioenleeftijd aanpassen of kiezen voor een ander pensioeninkomen.

Wat is een PPI?

 

LifeSight is een PPI. PPI betekent premiepensioeninstelling. Een PPI is een type pensioenuitvoerder, net zoals verzekeraars en pensioenfondsen dat zijn. Wij voeren pensioenregelingen uit en bouwen pensioenvermogen op. LifeSight beschikt over een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) en staat onder toezicht van DNB en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De pensioenregeling van LifeSight is een beschikbare premieregeling (Defined Contribution). Daarbij is de hoogte van de pensioenuitkering afhankelijk van onder meer het beleggingsresultaat. Wij bieden in samenwerking met onze partners ook verschillende dekkingen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid. LifeSight is een aparte stichting met een onafhankelijke Bestuur en onafhankelijke Raad van Toezicht. Wij houden ons aan strikte eisen waar het gaat om vertrouwelijkheid en het tegengaan van belangenverstrengeling.

Wat is een beschikbare premie­regeling?

 

De LifeSight pensioenregeling is een beschikbare premieregeling, ook wel DC-regeling (Defined Contribution) genoemd. Dat betekent dat je werkgever maandelijks een premie voor je beschikbaar stelt, eventueel aangevuld met een eigen bijdrage. Die premie wordt vervolgens belegd. Op je pensioendatum heb je een pensioenkapitaal opgebouwd waarmee je een pensioen aankoopt bij een verzekeraar. De hoogte van je pensioen is afhankelijk van een aantal zaken: hoeveel premie er is ingelegd, het rendement op de beleggingen, en de rente en de gemiddelde levensverwachting op je pensioendatum. Een beschikbare premieregeling kan worden uitgevoerd door een pensioenfonds, een verzekeraar, APF of een PPI.

Extra zakcentje tijdens je pensioen?

 

Besparen op energiekosten is een van de beste manieren om elke maand wat extra geld over te houden. Door je woning te verduurzamen gaat je gas- en/of elektriciteitsverbruik omlaag en daarmee de energiekosten. Daarom werken wij samen met Powerly, de partij die je kan helpen tijdens je hele verduurzamingstraject.

Lees nu het laatste nieuws