Bij LifeSight bouw je pensioen op door te beleggen. Je pensioenuitkering is daarom mede afhankelijk van het rendement op je pensioenkapitaal. In dit bericht informeren wij je over beleggen bij LifeSight en wat het rendement op de LifeSight fondsen is geweest over het jaar 2020.

Marktontwikkelingen in 2020

 

Het jaar 2020 was in meerdere opzichten een bewogen jaar. De Covid-19 pandemie domineerde het nieuws en zorgde voor veel menselijk leed en voor een ongekende krimp van de wereldwijde economie. Overheden en centrale banken probeerden via monetaire en fiscale stimulering van ongekende omvang, de negatieve financiële effecten van de pandemie voor consumenten en bedrijven te beperken. Aandelenmarkten lieten in het begin van het jaar een forse daling zien, om vervolgens weer te herstellen. Mede gedragen door de aankondiging van meerdere, zeer effectieve vaccins tegen het Covid-19 virus, sloten verschillende aandelenbeurzen het jaar zelfs op een recordstand af. Renteniveaus daalden verder en staan inmiddels op historisch extreem lage niveaus.

Beleggen in Slim Beleggen bij LifeSight

 

LifeSight zorgt ervoor dat je pensioenbeleggingen aansluiten bij je levensfase. Ben je bijvoorbeeld jong, dan beleg je automatisch meer in het Rendement fonds. Dit fonds is gericht op het behalen van een hoog rendement. Dit rendement heb je nodig om een goed pensioen op te bouwen. Naar mate je pensioendatum dichterbij komt, beleg je meer in Matching fondsen met een risicomijdend karakter.

 

Het geld wat je gespaard hebt bij LifeSight gebruik je om op je pensioenleeftijd een pensioenuitkering aan te kopen. Je geeft het gespaarde kapitaal dan aan de verzekeringsmaatschappij van jouw keuze en je krijgt daar een levenslange, maandelijkse, pensioenuitkering voor terug.

 

Hieronder staat een overzicht van de behaalde rendementen van de LifeSight beleggingsfondsen, zowel over het jaar 2020 als sinds de start van de fondsen (4 november 2014). De behaalde rendementen van de LifeSight fondsen worden in dit overzicht vergeleken met de rendementen van de fondsbenchmarks. De benchmark is een meetlat om de prestaties van de LifeSight fondsen te vergelijken en te kunnen beoordelen.

 

Alle getoonde beleggingsrendementen van de LifeSight fondsen zijn voor aftrek van de jaarlijkse beheerkosten (OCF) maar na aftrek van alle jaarlijkse transactiekosten.

2020 fondsrendement

2020
benchmark

Sinds start fondsrendement (gemiddeld per jaar)

Sinds start benchmark (gemiddeld per jaar)

LifeSight Matching Kort fonds

4,6%

6,3%

3,4%

3,1%

LifeSight Matching Lang fonds

11,6%

17,8%

7,4%

7,4%

LifeSight Rendement fonds

4,2%

3,2%

8,1%

7,6%

LifeSight Matching fondsen

 

Je belegt steeds meer in Matching fondsen als je de pensioenleeftijd nadert. Binnen deze fondsen wordt belegd in Franse en Duitse staatsobligaties. Het doel van deze fondsen is de kans op tegenvallers zo laag mogelijk te houden zodat je het pensioen kunt inkopen wat je verwacht. Tegenvallers kunnen ontstaan als in de periode voor je pensioendatum de rente daalt of prijzen stijgen (inflatie). Bij een lagere rente vragen de verzekeraars meer kapitaal voor dezelfde pensioenuitkering. En bij een toenemende inflatie kun je voor hetzelfde pensioen minder kopen omdat alles duurder wordt. Daarom is de benchmark van de Matching fondsen gekoppeld aan het tarief dat verzekeraars gebruiken voor het omwisselen van je kapitaal naar een maandelijkse uitkering met indexatie op basis van de inflatie.

 

Net als in 2019 daalde ook in 2020 de rente verder. Een daling van de rente heeft een positief effect op de waarde van de obligaties in de LifeSight Matching fondsen. Dit effect is groter voor obligaties met een langere looptijd. Daarom was het rendement van het LifeSight Matching Lang fonds in 2020 ook duidelijk hoger dan het rendement van het LifeSight Matching Kort fonds.

 

Als gevolg van de dalende rente behaalde het LifeSight Matching Lang fonds in 2020 een duidelijk positief rendement van +11,6%. Het LifeSight Matching Kort fonds behaalde een rendement van +4,6%.

 

In vergelijking met de fondsbenchmarks blijven de prestaties van de LifeSight Matching fondsen dit jaar achter. Dit komt voornamelijk doordat de rente op inflatie gerelateerde staatsobligaties, waar de fondsen in beleggen, minder sterk daalde dan de rente die gebruikt wordt voor het inkooptarief van de verzekeraars (de benchmark). Dit beeld wisselt van jaar op jaar. Sinds de start van de LifeSight Matching fondsen zijn de prestaties in lijn met of beter dan de gehanteerde benchmarks.

LifeSight Rendement fonds

 

In dit fonds wordt belegd in een mandje van verschillende beleggingen met als doel een goed rendement tegen een acceptabel risico. LifeSight belegt niet zelf maar kiest voor jou de beste vermogensbeheerders uit om je geld te beheren in het Rendement fonds.

 

Ondanks het toenemende aantal Covid-19 besmettingen aan het einde van 2020, was het totaalrendement op zowel aandelen uit de ontwikkelde markten als aandelen uit de opkomende markten over 2020 positief. Dit komt onder andere door de ongekende stimulering door overheden en centrale banken en door de verwachting bij beleggers dat de rente nog langere tijd laag zal blijven. Het uitzicht op meerdere effectieve vaccins tegen het Covid-19 virus zorgde ervoor dat verschillende aandelenmarkten zelfs stegen naar nieuwe recordniveaus.

 

Deze marktontwikkelingen hadden ook positieve gevolgen voor het prestaties van het LifeSight Rendement fonds. Vooral de Amerikaanse en Aziatische aandelenmarkten presteerde in 2020 erg goed (gemeten in lokale valuta), o.a. gedreven door de grotere weging van de sector technologie. Aandelen van wereldwijd beleggende vastgoedondernemingen kenden echter een teleurstellend jaar als gevolg van de Covid-19 pandemie. Door breed te spreiden over meerdere wereldwijde beleggingscategorieën kwam het behaalde fondsrendement over 2020 uit op +4,2%.

 

Sinds de start behaalt het LifeSight Rendement fonds elk jaar een hoger rendement dan haar benchmark. Ook dit jaar zijn de prestaties van het LifeSight Rendement fonds beter dan de fondsbenchmark. Gemiddeld is nu sinds de start een extra rendement behaald van 0,5% per jaar.

Rendement op je pensioenkapitaal

 

Jouw persoonlijke actuele jaarrendement en je persoonlijke beleggingsmix vind je onder Mijn beleggingen op MijnLifeSight. In je Dashboard kun je een prognose zien van je verwachte pensioenuitkering.

Meer informatie en
Zelf beleggen

 

Voor meer informatie over de beleggingsfondsen van LifeSight en de rendementen van de Zelf beleggen fondsen bezoek je de factsheets.