Bij LifeSight bouw je pensioen op door te beleggen. Je pensioenuitkering is daarom mede afhankelijk van het rendement op je pensioenkapitaal. In dit bericht informeren wij je over beleggen bij LifeSight en wat het rendement op de LifeSight fondsen is geweest over het jaar 2018.

Slim Beleggen bij LifeSight

 

LifeSight zorgt ervoor dat je pensioenbeleggingen aansluiten bij je levensfase. Ben je bijvoorbeeld jong, dan beleg je automatisch meer in het Rendement fonds. Dit fonds is gericht op het behalen van een hoog rendement. Dit rendement heb je nodig om een goed pensioen op te bouwen. Naar mate je pensioendatum dichterbij komt, beleg je meer in Matching fondsen met een defensief karakter. Het geld wat je gespaard hebt bij LifeSight gebruik je om op je pensioenleeftijd een pensioenuitkering aan te kopen. Je geeft het gespaarde kapitaal dan aan een verzekeringsmaatschappij en krijgt daar een levenslange maandelijkse pensioenuitkering voor terug.

 

Hieronder tref je een overzicht aan van de behaalde rendementen van de LifeSight beleggingsfondsen, zowel over het jaar 2018 als sinds de start van de fondsen (4 november 2014). De behaalde fondsrendementen worden in dit overzicht afgezet tegen de rendementsontwikkeling van de fondsbenchmarks, een meetlat om de prestaties van de LifeSight fondsen te vergelijken.

 

Alle getoonde beleggingsrendementen van de LifeSight fondsen zijn netto, dus na aftrek van alle kosten.

 

2018 fondsrendement

2018
benchmark

Sinds start fondsrendement (gemiddeld per jaar)

Sinds start benchmark
(gemiddeld per jaar)

LifeSight Matching Kort fonds

-0,6%

-0,5%

2,0%

1,4%

LifeSight Matching Lang fonds

4,0%

-0,5%

4,9%

2,9%

LifeSight Rendement fonds

-4,9%

-4,4%

5,0%

5,2%

 

In de beleggingsrendementen is geen rekening gehouden met de korting op de beleggingskosten (OCF) die met je werkgever is afgesproken. De korting wordt maandelijks met je verrekend door extra pensioenkapitaal aan te kopen.

LifeSight Matching fondsen

 

Je belegt steeds meer in Matching fondsen als je de pensioenleeftijd nadert. Het doel van deze fondsen is de kans op tegenvallers zo laag mogelijk te houden zodat je het pensioen kunt inkopen wat je verwacht. Tegenvallers kunnen ontstaan als in de periode voor je pensioendatum de rente daalt of prijzen stijgen (inflatie). Bij een lagere rente vragen de verzekeraars meer kapitaal voor dezelfde pensioenuitkering. En bij een toenemende inflatie kunt je voor hetzelfde pensioen minder kopen omdat alles duurder wordt. Daarom is de benchmark van de Matching fondsen gekoppeld aan het tarief dat verzekeraars gebruiken voor het omwisselen van je kapitaal naar een maandelijkse uitkering met indexatie op basis van de inflatie.

 

De rente is in 2018 nauwelijks veranderd, alleen de rente voor hele lange looptijden daalde licht. Een daling van de rente heeft een positief effect op de waarde van vastrentende waarden in de LifeSight Matching fondsen. Dit effect zal groter zijn voor obligaties met een langere looptijd. Als gevolg van o.a. de rentedaling behaalde het LifeSight Matching Lang fonds dan ook een positief beleggingsrendement van +4,0%. Het LifeSight Matching Kort fonds behaalde na aftrek van beheer- en transactiekosten een klein negatief beleggingsrendement van -0,6%.

 

In vergelijking met de fondsbenchmark presteerde het LifeSight Matching Lang fonds een stuk beter. Dit komt voornamelijk doordat de rente op inflatie gerelateerde staatsobligaties, waar het fonds in belegt, sterker daalde dan de rente die gebruikt wordt voor het inkooptarief van de verzekeraars (de benchmark). Het rendement van het LifeSight Matching Kort fonds was in lijn met dat van de fondsbenchmark.

LifeSight Rendement fonds

 

In dit fonds wordt belegd in een mandje van verschillende beleggingen met als doel een goed rendement tegen een acceptabel risico. LifeSight belegt niet zelf maar kiest voor jou de beste vermogensbeheerders uit om je geld te beheren in het Rendement Fonds.

 

Eind 2018 maakten beleggers zich wereldwijd steeds meer zorgen, bijvoorbeeld over een lagere economische groei in Amerika en over de gevolgen van politieke keuzes zoals de ‘shutdown’ van de Amerikaanse overheid, de escalerende handelsoorlog tussen China en Amerika en de afwikkeling van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (‘Brexit’). Als gevolg hiervan daalden de beurskoersen van risicovollere beleggingen, zoals aandelen, fors. Dit had ook gevolgen voor het behaald fondsrendement. Alle beleggingscategorieën binnen het LifeSight Rendement fonds behaalden het afgelopen jaar een negatief beleggingsrendement, maar de verschillen waren groot. De meest negatieve rendementen werden behaald op aandelen uit opkomende landen (-11,0%), terwijl de Europese Bedrijfsobligaties het beste rendement lieten zien gedurende 2018 (-0,1%). Door breed te spreiden over meerdere wereldwijde beleggingscategorieën, kwam het behaalde fondsrendement over 2018 uit op -4,9%.

 

Kijken we naar het rendement van de fondsbenchmark (-4,4%) dan blijft het behaalde rendement van het LifeSight Rendement fonds met -4,9% iets achter. Dit verschil wordt veroorzaakt door de ingehouden standaard beheerkosten (OCF) en de transactiekosten.

Rendement op je pensioenkapitaal

 

Het actuele jaarrendement (2019) en je persoonlijke beleggingsmix vind je onder Mijn beleggingen op MijnLifeSight. In je Dashboard kun je een prognose zien van je verwachte pensioenuitkering.

Meer informatie en
Zelf beleggen

 

Voor meer informatie over de beleggingsfondsen van LifeSight en de rendementen van de Zelf beleggen fondsen bezoek je de factsheets.

Lees over pensioen beleggen bij LifeSight