LifeSight maakt gebruik van een productiekalender voor het maandelijks uit te voeren proces waarbij de volgende stappen worden doorlopen:

  1. Aanleveren van de deelnemersgegevens door de werkgever
  2. Vaststellen en beschikbaar stellen van de premienota
  3. Innen van de premies
  4. Beleggen van de spaarpremies.

Via de onderstaande button heeft u toegang tot de productiekalender en kunt u zien wat de uiterste data zijn waarop per maand een stap dient te zijn afgerond.