LifeSight is een moderne en innovatieve pensioenuitvoerder en duurzaamheid heeft een belangrijke rol in onze missie. Onze toewijding aan een beter milieu, een sterke gemeenschap en goed bestuur van bedrijven (ESG) is veelzijdig en continu in ontwikkeling.

 

LifeSight wil een verantwoordelijke en ethische pensioenuitvoerder zijn. Wij voeren een compact beleid en een overzichtelijke aanpak met een concrete integratie van duurzaamheid in onze bedrijfsprocessen, dienstverlening en gedrag.

 

Aan alles wat we doen, inclusief onze visie op duurzaamheid, liggen onze gedragscode en onze waarden van klantgerichtheid, teamwork, respect, uitmuntendheid en integriteit ten grondslag. Zo doen wij zaken met onze klanten, werknemers, business partners en de samenleving op een manier die onze waarden ondersteunt en bevordert.

Onze missie

Mensen helpen bij het duurzaam realiseren van een betere financiële toekomst

Wat betekent duurzaamheid voor LifeSight?

 

Onze klanten, werknemers en andere stakeholders verwachten van ons dat we integer zakendoen, op een ecologische en sociaal verantwoorde manier en met de hoogste ethische normen. We doen dit door middel van een geïntegreerd beleid. Dit start bij onze missie: mensen helpen bij het duurzaam realiseren van een betere financiële toekomst. 

 

Vanuit deze missie en onze kernwaarden volgen de vier pijlers waarop ons duurzaamheidsbeleid is gebaseerd: Milieu, Werkgeverschap, Maatschappij en Klantpropositie.

Klimaat en milieu

 

  • Bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten minimaliseren wij onze impact op het milieu

 

Klimaatverandering en de groeiende impact ervan op de samenleving vormen de grootste uitdaging waarmee de wereld vandaag wordt geconfronteerd. Wij zijn ons volledig bewust van de noodzaak om maatregelen te ondersteunen die gericht zijn op het aanpakken van klimaatverandering. Wij erkennen onze impact en verantwoordelijkheid voor het milieu. Daarom ontwerpen en implementeren we processen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. We zetten ons ervoor in om zelf zo duurzaam mogelijk te werken. Dit geldt voor onze kantoren, onze leveranciers en ons beleggingsbeleid.

Werkgeverschap

 

  • Wij staan voor een cultuur van wederzijds respect en veiligheid, een inclusieve en diverse werkomgeving.
  • We bieden een scala aan professionele ontwikkelingsmogelijkheden en eerlijke wervings- en arbeidsnormen.

 

Inclusie en diversiteit (I&D) hebben een directe invloed op ons vermogen om te groeien en te slagen. Daarom zetten we ons in om een inclusieve werkomgeving te creëren waarin iedereen wordt gehoord en gerespecteerd. Wij zijn van mening dat het opbouwen van een divers personeelsbestand het juiste is om te doen. En dat dit nodig is omdat diverse denkwijzen de sleutel is om ons concurrentievoordeel te behouden, nu en in de toekomst. We definiëren diversiteit als: het opnemen van individuen uit een ondervertegenwoordigde bevolking, inclusief maar niet beperkt tot kleur, etniciteit, ras, religie, sociaaleconomische status, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit en handicap.

Maatschappij

 

  • Wij werken samen met gemeenschappen om sociale en economische uitdagingen aan te gaan.
  • Wij ondersteunen goede doelen om de samenleving te ondersteunen en duurzamer te maken.

 

Onze organisatie en onze werknemers zijn onderdeel van de gemeenschappen en de samenleving waarin wij actief zijn. Wij vinden het daarom belangrijk midden in de maatschappij te staan en deze beter, duurzamer en gezonder te maken. Om iets terug te geven ondernemen we diverse initiatieven. LifeSight gaat samenwerkingsverbanden aan en ondersteunt goede doelen die goed aansluiten bij de thema’s: milieu; financieel welzijn; mentaal en fysiek welzijn.

Klantpropositie

 

  • We doen zaken op basis van onze gedragscode en onze waarden. De nadruk bij het beheren van onze relaties ligt op eerlijkheid, fatsoen en goed burgerschap.
  • We spannen ons in om via onze propositie een positieve bijdrage te leveren aan een beter milieu en een duurzame samenleving.
  • De privacy van onze klanten is een topprioriteit.
  • We hebben extra aandacht voor het MVO-beleid van onze business partners, die een belangrijk onderdeel uitmaken van onze waarde propositie en zoeken waar mogelijk naar afstemming en integratie.

 

Bij LifeSight geloven we dat in onze propositie richting klanten duurzaamheid verder gaat dan duurzaam beleggen. Daarom ambiëren wij om in zo veel mogelijk facetten van onze klantcontacten en dienstverlening maatschappelijke verantwoordelijkheid te integreren.

Goede doelen en samenwerkingen

 

Samenwerking: Powerly

Powerly is expert op het gebied van het verduurzamen van woningen. Zo wordt bespaard op energiekosten en blijft er meer over van het pensioen voor andere zaken. 

 

Goed doel: Trees for All

Steunen van Trees for All dat investeert in bossen en zo bijdraagt aan een beter klimaat, herstel van natuur en verbeterde leefomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden.

 

Goed doel: JINC

Steunen van JINC, een organisatie die jongeren uit wijken met een sociaaleconomische achterstand helpt aan een betere kans op de arbeidsmarkt.

 

Samenwerking: Pensioen3daagse 

Partner van het financieel educatieprogramma van de Pensioen3daagse.

Meer over ons
duurzaamheidsbeleid