Vermogensbeheer update

Vermogensbeheer update

pijl-grijs2-280x300

LifeSight kiest voor Northern Trust Asset Management.

LifeSight kent een organisatiemodel waarbij wordt samengewerkt met de beste partijen op het gebied van administratie, vermogensbeheer, verzekeren en financieel inzicht. Periodiek beoordelen wij deze partijen op geleverde kwaliteit op hun vakgebied en bekijken wij of er betere alternatieven beschikbaar zijn gekomen op de markt. Het ultieme doel is daarbij het verbeteren van de pensioenuitkomsten van deelnemers. Hierdoor zijn wij in staat onze klanten een optimale dienstverlening te bieden, nu én in de toekomst.

Eén van deze beoordelingen heeft eind mei 2017 geleid tot een aanpassing binnen het LifeSight Rendement fonds. Daarbij is het BlackRock Emerging Market Equity Index Sub Fund vervangen door het Northern Trust Emerging Market Custom ESG Equity Index Fund.

Waarom deze aanpassing?

LifeSight kiest voor de invulling van haar beleggingen in principe voor passief beleggende fondsen, waarbij de samenstelling van het beleggingsfonds overeenkomt met de samenstelling van de gekozen benchmark. Bij de keuze voor Nothern Trust Asset Management is vastgehouden aan passief beheer.

Binnen het kader van passief beheer voert Northern Trust Asset Management een duurzaam beleggingsbeleid. Dit uit zich door bepaalde bedrijven die niet voldoen aan de gestelde criteria ten aanzien van duurzaamheid niet op te nemen in de benchmark. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen en door een dialoog aan te gaan met bedrijven die minder goed presteren op de gestelde duurzaamheidscriteria. Onze keuze voor duurzaam beleggen en voor de invulling via het fonds van Northern Trust Asset Management lichten wij graag verder toe hieronder.

Waarom duurzaam beleggen in aandelen opkomende markten?

LifeSight is zich bewust van haar rol binnen de maatschappij en vindt het daarom belangrijk om duurzame aspecten te betrekken in haar beleggingen. Ook in de markt zien we toenemende aandacht voor een duurzamere invulling van het beleggingsbeleid. LifeSight is er van overtuigd dat het beschouwen van ethische aspecten van de beleggingen tevens in het belang is van haar deelnemers. Intuïtief is duidelijk dat duurzaamheid en verantwoordelijkheid kunnen bijdragen aan het verminderen van onverwachte risico’s als gevolg van bijvoorbeeld corruptie of andere ongewenste activiteiten. Een duurzame focus kan zo helpen bij het beschermen van de waarde van de beleggingen van onze deelnemers op de langere termijn.

LifeSight vindt het belangrijk om duurzame aspecten te betrekken in haar beleggingen.”

Waarom Northern Trust Asset Management?

LifeSight selecteert haar vermogensbeheerders op basis van een gedegen proces dat zich in de praktijk heeft bewezen. Voor de eerste selectie van mogelijke kandidaatbeheerders maakt LifeSight gebruik van de diensten van Willis Towers Watson, dat met 150 gespecialiseerde onderzoekers een van de grootste teams in de wereld heeft op gebied van doorlopend onderzoek naar vermogensbeheerders. Vervolgens maakt LifeSight uit deze selectie een eigen keuze op basis van factoren als organisatie, beleggingsproces, risicobeheer, uitvoeringskosten, track record en aangeboden fondsoplossingen. De keuze voor Northern Trust Asset Management is vooral ingegeven door de kwaliteit van de beleggingsaanpak en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan duurzaam beleggen binnen een passief beheerd beleggingsfonds.

Northern Trust Emerging Market Custom ESG Equity Index Fund

Het Northern Trust Emerging Market Custom ESG Equity Index Fund heeft als doelstelling om een rendement te behalen dat overeenkomt met de rendementsontwikkeling van de benchmark. Als benchmark wordt de MSCI Emerging Markets Custom ESG Index gehanteerd. Dit is een aangepaste versie van de reguliere MSCI Emerging Markets Index en wordt samengesteld door MSCI en Institutional Shareholder Services Inc. (ISS) op basis van duurzame en bestuurlijke criteria zoals opgesteld door Northern Trust Asset Management.

Op basis van deze door Northern Trust Asset Management vastgestelde criteria komen bedrijven in aanmerking voor opname in de benchmark indien:

  • Wordt voldaan aan de door de United Nations opgestelde Global Compact 10 principes en er geen sprake is van een materiële tekortkoming op het gebied van milieu, arbeidsrechten en of mensenrechten.
  • Geen inkomsten worden gehaald uit de productie van tabak dan wel minder dan 5% van de inkomsten wordt behaald uit de distributie of verkoop van tabak dan wel direct daaraan gerelateerde producten.
  • Geen clusterbommen, landmijnen of nucleaire/biologische/chemische wapens worden gemaakt of onderdelen hiervoor worden geleverd.

Uitgesloten van opname in de benchmark zijn op dit moment ook bedrijven die vanuit bestuurlijk perspectief (‘governance’) niet voldoen aan alle volgende criteria:

  • Maximaal 49% van het stemrecht in het bedrijf is in handen van een individuele aandeelhouder.
  • Meer dan 66% van de aangestelde directieleden is onafhankelijk.
  • Er is een comité aanwezig dat zich bezighoudt met het beloningsbeleid, met intern toezicht (audit) en met de benoeming van bestuurders.

Met deze aanpassing bieden wij onze klanten een (nog) betere beleggingspropositie. Voor nadere informatie over Northern Trust Asset Management verwijzen wij u naar de website. Mocht u meer informatie wensen, neemt u dan contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Kostenverlaging in opting out beleggingsfondsen

LifeSight biedt haar deelnemers twee beleggingsopties aan. De meeste deelnemers kiezen voor de beleggingsoptie ‘Slim laten beleggen’, waarbij LifeSight de beleggingen verzorgt op basis van een persoonlijke lifecycle. In de beleggingsoptie ‘Zelf beleggen’ maken de deelnemers zelfstandig keuzes uit de aangeboden beleggingsfondsen. Voor het aanbod van beschikbare fondsen in de beleggingsoptie ‘opting out’ werkt LifeSight intensief samen met BlackRock. BlackRock heeft voor een aantal van haar beleggingsfondsen de beheerkosten verlaagd. Deze verlaging komt direct en onverkort ten goede aan onze deelnemers. Voor een overzicht van de actuele beheerkosten verwijzen wij u graag naar de website.

LifeSight is in gesprek met enkele vermogensbeheerders om in de loop van 2017 het aanbod van beleggingsfondsen in de beleggingsoptie ‘opting out’ verder uit te breiden met duurzaam beleggende beleggingsfondsen.


 

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Edwin van den Oever.