Rendementen LifeSight fondsen 2017 en introductie app

Rendementen
LifeSight fondsen 2017 en introductie app

pijl-grijs2-280x300

In 2018 breiden we onze communicatiemiddelen uit met een LifeSight app voor de mobiele telefoon of tablet. Deelnemers kunnen daarmee nog eenvoudiger en sneller zien hoe hun pensioen ervoor staat.

Overzicht

Hieronder ziet u een overzicht van de behaalde rendementen van onze LifeSight beleggingsfondsen, zowel over het jaar 2017 als sinds de start van de beleggingsfondsen (4 november 2014). De behaalde fondsrendementen worden in dit overzicht afgezet tegen de rendementsontwikkeling van de fondsbenchmarks, een meetlat om de prestaties van onze LifeSight fondsen te vergelijken met hun eigen doelstelling.

Alle getoonde beleggingsrendementen van onze LifeSight fondsen zijn netto, dus na aftrek van alle kosten.

LifeSight Matching fondsen

Na een lange periode van rentedalingen steeg de rente in 2017 licht. Een rentestijging zorgt voor een waardevermindering van vastrentende waarden zoals obligaties en hoe langer de looptijd van de obligatie hoe groter dit waardeverlies. Beide LifeSight Matching fondsen beleggen in langer lopende inflatie gerelateerde obligaties om de koopkracht van in te kopen pensioen te waarborgen. Als gevolg van de rentestijging behaalde het LifeSight Matching Lang fonds een negatief beleggingsrendement van -1,6%. Het LifeSight Matching Kort fonds behaalde daarentegen nog een klein positief beleggingsrendement van +0,4%.

In vergelijking met de eigen fondsbenchmarks was het behaalde rendement van de beide LifeSight Matching fondsen in 2017 wel duidelijk hoger. Dit kan worden verklaard doordat de rente op de inflatie gerelateerde staatsobligaties in de beide LifeSight Matching fondsen het afgelopen jaar minder sterk steeg dan de rente op de inflatie gerelateerde swaps die als benchmark worden gehanteerd. De getoonde beleggingsrendementen zijn na aftrek van de ingehouden standaard beheerkosten (OCF ) en transactiekosten. Klanten met een korting op de standaard OCF hebben een hoger beleggingsrendement behaald.

Vrijwel alle beleggingen in het LifeSight Rendement fonds behaalde het afgelopen jaar een positief beleggingsrendement.”

LifeSight Rendement fonds

Met een behaald rendement van +7,5% was 2017 wederom een goed jaar voor het LifeSight Rendement fonds. Vrijwel alle beleggingen in het LifeSight Rendement fonds behaalde het afgelopen jaar een positief beleggingsrendement. Uitschieters waren te vinden bij aandelen uit opkomende landen, aandelen uit Europese landen en hoogrentende obligaties met rendementen uiteenlopend van bijna +9% tot zelfs +21%.

In vergelijking met de eigen fondsbenchmark (+7,6%) blijft het behaalde rendement van het LifeSight Rendement fonds met +7,5% zoals verwacht wel wat achter. Dit wordt veroorzaakt door de ingehouden standaard beheerkosten (OCF ) en door transactiekosten. Klanten met een korting op de standaard OCF hebben een hoger beleggingsrendement behaald. Een duidelijk positieve bijdrage aan het behaalde rendement ten opzichte van de fondsbenchmark kwam echter van hoogrentende obligaties. De in 2016 aangestelde gespecialiseerde vermogensbeheerder voor hoogrentende obligaties (LGIM) kende weer een prima beleggingsjaar, met een fondsrendement van +8,6% in 2017 tegenover +5,7% voor de eigen fondsbenchmark.

LifeSight introduceert LifeSight app!

Helder en duidelijk communiceren met onze deelnemers is één van de kernwaarden van LifeSight. Ons deelnemersportaal, waar een deelnemer ziet hoe het met zijn pensioen gaat, staat hierbij centraal. Om dat nog sneller en makkelijker te maken, biedt LifeSight in april een applicatie (app) aan die eenvoudig op een smartphone of tablet kan worden geïnstalleerd. Zo hebben onze deelnemers altijd en overal inzicht in hun eigen pensioen. De LifeSight app vult het interactieve deelnemersportaal aan.

Via de app ziet de deelnemer:

  • De stand van zaken van zijn/haar pensioen via de pensioenklok; deze klok laat op een grafische manier zien hoe hoog het verwachte pensioeninkomen op pensioendatum is en welk deel daarvan nu al is bereikt;
  • Of en hoeveel dat pensioeninkomen afwijkt van het pensioeninkomen dat de deelnemer denkt nodig te hebben volgens de door hem in het deelnemersportaal ingevoerde persoonlijke informatie;
  • Zijn individuele beleggingsmix;
  • Door middel van een grafiek is in één oogopslag hoe zijn pensioenkapitaal is gegroeid over een bepaalde periode;
  • Hoe hoog zijn maandelijkse pensioenpremie is met een berekening en een korte toelichting hoe de hoogte van de premie wordt vastgesteld.

Ook kan de app een deelnemers erop attenderen dat er een bericht voor hem klaar staat in de berichtenbox van het werknemersportaal, bijvoorbeeld om bepaalde keuzes te maken.

Met de LifeSight app spelen we in op het toenemende gebruik van smartphones en de vraag naar passende communicatiemiddelen. Het is een uitbreiding op de reeds bestaande communicatiemix waardoor deelnemers eenvoudig en snel op de hoogte blijven van hun pensioen en nog meer betrokken raken bij het sparen voor hun pensioen.


 

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Edwin van den Oever.