Portaal & communicatie

Het creëren van persoonlijk pensioeninzicht en handelingsperspectief voor de deelnemer is momenteel een zeer actueel onderwerp. Voor ons is dat zelfs het uitgangspunt van onze dienstverlening. Daarom grijpen wij de wisseling van onze administrateur aan om de communicatie naar de deelnemers verder te optimaliseren. Centraal in onze communicatie staat het deelnemersportaal. Hierin krijgt een deelnemer een duidelijk antwoord op zijn belangrijkste vragen: hoeveel heb ik nodig, hoeveel ga ik krijgen, is dit voldoende? Hierdoor wordt keuzes maken en aanpassingen verrichten veel eenvoudiger.

Communiceren met verschillende soorten deelnemers

Het uitgangspunt bij het ontwikkelen van het nieuwe portaal is om aan te sluiten bij de praktijk. Wij onderscheiden drie types deelnemers: 1. deelnemers die zich helemaal niet willen verdiepen in hun  pensioen en al helemaal niet in beleggingskapitalen of risicoprofielen, dat is de grootste groep, 2. een kleiner deel dat wel is geïnteresseerd maar alleen behoefte heeft aan het zich verdiepen in de hoofdzaken van het pensioen en baat heeft bij gebruikersgemak voor het ontsluiten daarvan en 3. de hele kleine groep experts die van de hoed en de rand wil weten en een uitgebreide financiële planning toepast. Dit is de kleinste groep, maar vaak met de meeste vragen.

Onze doelstelling: ontwikkel de beste dienstverlening waarin alle verschillende niveaus van betrokkenheid krijgen wat ze willen. De oplossing om met deze groepen zo goed mogelijk te communiceren vinden wij in gelaagdheid van de informatieverstrekking: de essentie in een oogopslag, aanvullende toelichting snel bereikbaar en de details binnen 2 muisklikken. En als een deelnemer ervoor kiest om niet te kiezen, werkt het pensioenproduct met slimme standaarden die toch inspelen op de persoonlijke situatie van deze deelnemer. Voor deelnemers die keuzes willen maken is eenvoud en gebruikersgemak cruciaal. De experts krijgen de mogelijkheid om het volledige keuzemenu met alle opties te doorlopen.

Voor iedere deelnemer is het belangrijk dat wij tijdig communiceren op relevante momenten in het leven van deze deelnemer: trouwen, kinderen krijgen, verhuizen, een nieuwe baan accepteren en scheiden. Daarnaast houden wij rekening met externe omstandigheden die invloed hebben op het te bereiken pensioen zoals belangrijke wijzigingen in de marktomstandigheden.

Bij de ontwikkeling van de communicatie en dus van ook het portaal houden wij rekening met de verschillende groepen deelnemers en alle invloedrijke gebeurtenissen. Hierdoor zijn wij in staat voor elke deelnemer het persoonlijk pensioeninzicht te creëren en hem of haar op de juiste wijze te laten handelen.

Het portaal in de praktijk: start en opbouw

Een deelnemer wordt bij de start geholpen zijn pensioensituatie in kaart te brengen met ‘Mijn Inventarisatie’: een slimme wizard in het portaal. Met deze wizard is binnen een aantal stappen een persoonlijke ‘dashboard’ gevuld en weet de deelnemer direct wat het verschil is tussen zijn benodigd pensioeninkomen en zijn totale verwachte pensioeninkomen uit de eerste, tweede, derde en vierde pijler.

Als de deelnemer de antwoorden op vragen niet weet, wordt hij geholpen met slimme standaard waarden, bijvoorbeeld op basis van gegevens van het Nibud. Indien de kennis over zijn pensioensituatie over de jaren toeneemt, kan hij zijn inventarisatie eenvoudig uitbreiden of bijwerken. Hiermee wordt de informatie op zijn dashboard steeds accurater.

Tijdens de opbouw van het pensioen ziet de deelnemer via zijn dashboard in het portaal in een oogopslag zijn totale pensioensituatie. Het dashboard toont een prognose van zijn verwacht pensioeninkomen in relatie tot zijn benodigde pensioenkomen en laat zien hoeveel er al is opgebouwd. Bij een belangrijke gebeurtenis ontvangt een deelnemer van ons een e-mail alert dat hem informeert over de gevolgen voor zijn pensioen.

Mocht een deelnemer naar aanleiding van dit inzicht of deze email actie willen ondernemen dan biedt het portaal via een slimme planner keuzes om zijn pensioen aan te passen aan de gewenste situatie. Het portaal toont de impact van zijn keuzes op het verwachte pensioeninkomen. Met een paar muiskliks kan de deelnemer gedetailleerde informatie vinden over onder andere de pensioenregeling, pensioen 123, beleggingen en verwerkte wijzigingen.

Logt een deelnemer niet of nauwelijks in op zijn portaal? Geen probleem, elk jaar ontvangt hij via zijn email een Persoonlijk Pensioen Jaarverslag. In dit verslag ziet hij een momentopname van de cijfers in zijn dashboard: de voortgang van zijn pensioenopbouw en het verschil tussen het benodigd en het verwachte pensioeninkomen.