Onafhankelijkheid als sleutel naar vertrouwen

Het vertrouwen van werkgevers en werknemers in de pensioenregeling is niet altijd even groot. Niet alleen wordt er soms getwijfeld aan het rendement, ook de uitvoering en stabiliteit staan weleens ter discussie evenals het vermogen om snel en adequaat te reageren op nieuwe ontwikkelingen in de pensioenmarkt. Terecht dus dat bedrijven en hun werknemers vragen om een robuuste en onafhankelijke pensioenuitvoerder voor hun pensioenregeling.

Om het vertrouwen van bedrijven en hun medewerkers in hun pensioenregeling te vergroten, en snel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen in de pensioenmarkt, is een duidelijke visie en een robuust governance model noodzakelijk. Het onafhankelijke organisatiemodel van LifeSight is daar het antwoord op. Ton Winkels, directeur van LifeSight: “LifeSight is een aparte juridische entiteit met een onafhankelijk Bestuur en een onafhankelijke Raad van Toezicht. Hiermee voorkomen wij elke vorm van belangenverstrengeling, die bij andere partijen nog weleens leidt tot gefronste wenkbrauwen.”

Naast het robuuste governancemodel maakt LifeSight gebruik van een selecte groep onafhankelijke partners voor de administratie, het vermogensbeheer, de risicoverzekeringen en de communicatie van de pensioenregeling. Deze partners zijn op basis van objectieve criteria zorgvuldig geselecteerd en zijn de beste partijen op hun vakgebied. Ton Winkels: “Met de gezamenlijke inzet van onze samenwerkingspartners voor LifeSight kunnen wij als geen ander de stabiliteit en goede uitvoering garanderen. Wij beoordelen de partners periodiek en kunnen partners toevoegen of wijzigen. Zo zijn wij in staat om snel in te spelen op actuele ontwikkelingen. Binnenkort wordt er bijvoorbeeld weer een nieuwe vermogensbeheerder toevoegd aan ons beleggingsaanbod.”

Deze combinatie van vooraanstaande partijen heeft geresulteerd in een uniek pensioenproduct dat is gebaseerd op transparante werknemerscommunicatie, onafhankelijke uitvoering en persoonlijke lifecycle optimalisatie. En een niet minder belangrijk voordeel van deze onderscheidende aanpak is de beste prijs-kwaliteit voor klanten van LifeSight.

Onze samenwerkingspartners

 • Onze samenwerkingspartners stellen wij graag aan u voor.
 • Actiam (actiam.nl) is één van de vermogensbeheerders van het Return fonds.
 • Aegon (aegon.com) verzekert de module Garantie Pensioen en is onze standaard aanbieder voor de aankoop van een pensioenuitkering op de pensioendatum.
 • AppleTree (apple-tree.nl) levert een vergelijkingsite voor de aankoop van een pensioenuitkering op de pensioendatum.
 • BlackRock (blackrock.com) is één van de vermogensbeheerders van ons Return fonds.
 • eBenefits (ebenefits.nl) bouwt en onderhoudt ons innovatieve deelnemersportaal en werkgeversportaal.
 • elipsLife (elipslife.com) verzekert de overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s.
 • Financial Life Support ondersteunt ons bij de persoonlijke inzichtgesprekken met indivuele deelnemers.
 • Inadmin (inadmin.nl) is verantwoordelijk voor onze deelnemers-, unit- en financiële administratie.
 • KasBank (kasbank.nl) is onze custodian voor de beleggingen.
 • Nibud (nibud.nl) levert in het deelnemersportaal statistische gegevens over de gemiddelde bestedingen van een individu na pensionering.
 • State Street (statestreet.com) is één van de vermogensbeheerders van ons Return fonds.
 • Syntrus Achmea Vermogensbeheer (www.savb.nl) is de vermogensbeheerder van onze Matching fondsen.

Wij monitoren en managen actief de dienstverlening van alle verbonden partijen. Onze klanten hebben hier dus geen omkijken naar.