LifeSight introduceert Mijn Inventarisatie

Veel mensen vinden het lastig te plannen voor hun pensioen omdat ze geen idee hebben van hun toekomstige financiële positie en uitgaven. Vaak zijn hun pensioenen versnipperd door  verschillende dienstverbanden en andere (3e en 4e pijler) voorzieningen waardoor het lastig is een goed overzicht te krijgen. De realiteit van vandaag vereist toch dat werknemers zich soms verdiepen in de vraag of hun opgebouwde en verwachte pensioenpotjes voldoende zijn voor toekomstige uitgaven. Dat blijkt vaak makkelijker gezegd dan gedaan.

LifeSight helpt hierbij

Met onze communicatie sturen wij actief op persoonlijk pensioeninzicht en handelingsperspectief gedurende de levensfasen van de deelnemer. De eerste stap is het in kaart brengen van de totale pensioensituatie. LifeSight maakt dit toegankelijk en eenvoudig in het deelnemersportaal met Mijn Inventarisatie.

Een goede start is het halve werk

Wanneer een deelnemer voor het eerst inlogt in het deelnemersportaal, brengen we via Mijn Start samen in enkele stappen de basis van zijn of haar pensioensituatie in kaart. Als de basis af is, beseft de deelnemer dat hoe meer informatie wordt ingevuld, hoe duidelijker en nauwkeuriger het pensioenplaatje wordt.

Indien de deelnemer Mijn Start overslaat, geeft het deelnemersportaal standaardbedragen weer, gebaseerd op gegevens van het Nibud.

Hoe LifeSight werkt

Het Dashboard toont de pensioensituatie van de deelnemer en de juistheid van de bedragen. Een voortgangsmeter, zoals bij het invullen van je LinkedIn profiel, geeft aan of het pensioenprofiel slechts gedeeltelijk of volledig is voltooid. Via de Inventarisatie pagina kan een deelnemer het profiel eenvoudig verder aanvullen wat resulteert in een betrouwbaarder Dashboard.

Admin console

Deelnemers kunnen via de downloadfunctie op www.mijnpensioenoverzicht.nl automatisch andere pensioenaanspraken toevoegen. Ook lijfrentes en overige pensioenvoorzieningen zoals spaargeld kunnen worden ingevoerd. Door slimme vragen te stellen, geeft Mijn Inventarisatie snel en transparant een overzicht van de verwachte uitgaven tijdens het pensioen. Hiermee kan de deelnemer zijn of haar pensioendoel vaststellen. Als er iets verandert in de persoonlijke situatie van de deelnemer, worden de bedragen automatisch aangepast of de deelnemer wordt erop gewezen dat hij of zij de bedragen kan aanpassen. Er is ook een module die vaststelt of iemand heeft gewoond en/of gewerkt in het buitenland om de juiste AOW uitkering te bepalen.

Mijn Inventarisatie helpt een deelnemer op eenvoudige wijze bij het in kaart brengen van zijn of haar pensioensituatie. Dit is de eerste stap in het persoonlijke pensioenplanningsproces. Hoe wij verder onze klanten ondersteunen leest u op onze website en in onze nieuwsbrief Insight.

Wilt u meer weten over dit artikel of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met Edwin van den Oever.