Is 75 het nieuwe 65?

Door historisch lage geboortecijfers en de toenemende levensverwachting vergrijst de Europese beroepsbevolking snel. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor overheden, burgers en bedrijven in heel Europa.

Pensioenvoorzieningen zullen onder druk komen te staan. Bedrijven zullen hun houding richting  oudere werknemers moeten veranderen.

De Economist Intelligence Unit heeft in opdracht van Willis Towers Watson bijna 500 senior executives gevraagd naar hun ideeën over hoe organisaties kunnen worden aangepast aan de vergrijzing. In dit rapport leest u hier meer over.