Innovatie in pensioenbeleggingen

Maatwerk voor deelnemers met NextGenDC™ voor een beter resultaat.

Uit gedragsonderzoek blijkt dat mensen keuzestress ervaren wanneer ze met een keuze worden geconfronteerd waarmee ze geen raad weten. Bij een beschikbare premieregeling is beleggen een middel en geen doel op zichzelf. Het maken van keuzes moet dus gaan over pensioen, niet over beleggen. In onze visie moet een deelnemer daarom worden geholpen om zijn pensioendoelstelling te verwezenlijken zonder lastig te worden gevallen met onnodige beleggingstechnische details. Dat is en blijft het uitgangspunt voor LifeSight. In deze Nieuwsflits belichten we de kernelementen van NextGenDC™, de innovatieve beleggingsoplossing van LifeSight. Verder lichten we een tipje van de sluier op met betrekking tot wijzigingen die zijn doorgevoerd.

In NextGenDC™ ontwikkelt de samenstelling van de beleggingen van elke deelnemer zich volgens het  ‘lifecycle principe’. Dat betekent dat beleggingsrisico wordt afgebouwd; naarmate de deelnemer de pensioendatum nadert wordt de weging in het Return fonds lager en de weging in de veiligere Matching fondsen hoger. Voor de LifeSight deelnemers wordt de lifecycle op maat gemaakt. Die afstemming gebeurt op twee manieren. In eerste instantie wordt onder de zorgplicht van LifeSight een op maat default lifecyle beleggingsmix vastgesteld, gebaseerd op specifieke kenmerken van de deelnemerspopulatie. Daarna kan de deelnemer een gewenst verwacht pensioeninkomen kiezen in zijn planner via het deelnemersportaal. Onder de motorkap wordt dan berekend welke lifecycle daarbij hoort. Een deelnemer hoeft daarom geen verstand te hebben van beleggingsmixen. De deelnemer ziet bij het maken van een keuze in de portal namelijk direct welk pensioeninkomen hij in een verwacht, optimistisch en pessimistisch scenario kan krijgen.

De innovatie die we doorvoeren in NextGenDC™ is dat een deelnemer een veel ruimer palet aan onderliggende lifecycles ter beschikking staat om de afweging tussen verwacht, optimistisch en pessimistisch pensioeninkomen te maken. De lifecycle die voor de deelnemer wordt gebruikt, verandert als de deelnemer zelf expliciet kiest voor een ander verwacht inkomen. Tevens is de vorm van de lifecycles aangepast om een betere verhouding tussen verwacht rendement en beleggingsrisico te bereiken.

Onder de motorkap vinden geen verschuivingen plaats zonder ingrijpen van de deelnemer. Het keuze- en beleggingsproces is daarmee volledig transparant. Moet de deelnemer ook actie ondernemen om in de lifecycle van zijn keuze te blijven? Nee, want LifeSight blijft maandelijks herbalanceren naar de weging van de lifecycle waar de deelnemer voor gekozen heeft. Door tussentijdse koersbewegingen kan de verhouding namelijk uit balans raken. En als de deelnemer niet een eigen keuze heeft doorgevoerd, dan belegt hij volgens de lifecycle die op maat voor de betreffende deelnemerspopulatie is klaargezet.

Een ander uniek element van NextGenDC™ is dat een deelnemer zijn eigen pensioendatum kan kiezen en dat de beleggingen daar automatisch op worden afgestemd. Een zestigjarige die op leeftijd 69 met pensioen wil gaan heeft nog negen jaar te gaan tot de pensioendatum, maar een zestigjarige die op leeftijd 65 met pensioen wil gaan heeft nog vijf jaar te gaan. In de beleggingsoplossing van LifeSight wordt de afbouw van beleggingsrisico automatisch afgestemd op het aantal jaren en maanden tot pensioendatum. Recentelijk is doorbeleggen na pensioendatum veel in het nieuws. In zekere zin kun je dat dus nu al bij LifeSight, namelijk door je pensioendatum te kiezen na de AOW-leeftijd.

LifeSight past voortaan een nog fijnmaziger afstemming toe van de wegingen in de twee Matching fondsen op de gewenste pensioenleeftijd van de deelnemer. Een pensioen vanaf leeftijd 65 heeft namelijk een hogere rente- en inflatiegevoeligheid dan een pensioen vanaf leeftijd 69. In plaats van een standaardleeftijd van 67 jaar stemmen we niet alleen de lifecycle maar ook binnen de lifecycle de wegingen in de Matching fondsen af op de door de deelnemer gekozen voorkeurspensioenleeftijd.

Conclusie: LifeSight zorgt met NextGenDC™voor een optimale afstemming van de feitelijke beleggingen op de wensen van de deelnemer.