De noodzaak van een excellente pensioen­administratie in een moderne pensioen­regeling

Een moderne pensioenregeling biedt een deelnemer inzicht en flexibiliteit om zaken aan te passen aan zijn of haar persoonlijke situatie. Hiervoor is een uitgekiend pensioenproduct met de juiste persoonlijke communicatie en passende keuzes nodig.

Bij het schetsen van het ideale toekomstbestendige pensioenproduct wordt vaak niet gesproken over een belangrijke basisvoorwaarde waaraan voldaan moet worden: een uitstekende pensioenadministratie en procesketen. Verouderde systemen of niet-efficiënte processen beperken deelnemers de daadwerkelijke voordelen van een moderne DC pensioenregeling volledig te benutten. LifeSight onderkent in haar propositie drie kernprincipes die ervoor zorgen dat deelnemers wel relevant inzicht hebben en aangemoedigd worden hun pensioen op maat te maken.

Deze principes zijn:

  1. Relevante gegevens zijn zoveel mogelijk vooraf ingevuld
  2. Keuzes doorgeven is daadwerkelijk eenvoudig
  3. Snelle verwerking

Relevante gegevens vanuit de bron

Deelnemers haken af als hun gegevens onvolledig of niet correct zijn. In het verleden was de werkgever verantwoordelijkheid voor juiste gegevens.

LifeSight probeert werkgevers zoveel mogelijk te ontlasten door data bij de bron te halen. Er is een koppeling met de Basis Registratie Personen (BRP) van de overheid, de database van het Nibud en met het SUAG van het UWV. Dit betekent dat LifeSight op een geautomatiseerde wijze wordt geïnformeerd over veranderingen in de burgerlijke staat, adreswijzigingen en arbeidsongeschiktheid van deelnemers. Mutaties met betrekking tot pensionering, huwelijk/geregistreerd partnerschap, overlijden en arbeidsongeschiktheid worden door LifeSight afgeleid vanuit haar pensioenadministratie en haar koppelingen.

Dankzij de koppeling met het Nibud wordt op basis van persoonlijke gegevens van de deelnemer al een indicatie van het benodigd pensioen getoond via het deelnemersportaal (MijnLifeSight). Dit geeft een deelnemer direct een pensioendoel op basis van zijn gelijken of een aanleiding om na te denken over een eigen persoonlijke pensioendoel. Naast AOW en het pensioen bij LifeSight kan via mijn pensioenoverzicht.nl overige pensioenen ingeladen worden zonder dat een deelnemer dit moet overtikken.

De aanlevering van gegevens via de werkgever blijft beperkt tot aanmeldingen, afmeldingen, onbetaald verlof, salaris en parttime wijzigingen. Eenvoudig door te geven via het werkgeversportaal of via een directe koppeling met het salarissysteem. Zo wordt een totaal pensioenbeeld gerealiseerd zonder inspanning van de deelnemer.

Eenvoudig keuzes doorgeven

Vanuit inzicht kan iemand keuzes maken om invloed uit te oefenen op zijn pensioensituatie. Het gaat daarbij niet alleen om beleggingskeuze, maar om brede invloed: bijsparen, vrijwillige verzekeringen, gewenste pensioenleeftijd, samenwonen, waardeoverdracht, etc.

Keuzes moeten dan wel eenvoudig door te geven zijn. Een PDF forumlier op een website is voor LifeSight geen ‘online ondersteuning’. Keuzes worden bij LifeSight volledig online doorgegeven via slimme menu’s en online assistentie die een deelnemer stap voor stap bij de hand neemt.

Snelle verwerking

Als een deelnemer betrokken genoeg is om met zijn pensioen aan de slag te gaan dan wil hij ook up to date informatie en snelle verwerking van wijzigingen. Dit geeft een deelnemer snel inzicht in de nieuwe situatie. De aanwezige betrokkenheid verdwijnt als sneeuw voor de zon als het verwerken van bijvoorbeeld de aanmelding van een vrijwillige verzekering weken op zich laat wachten.

LifeSight beschikt over een efficiënt administratieplatform voor optimale uitvoering volgens het STP-principe (Straight Through Processing). STP bij LifeSight betekent: geautomatiseerde

real time verwerking, uiterlijk binnen 15 minuten, maar vaak binnen enkele seconden.

Naast een snelle en nauwkeurige verwerking van gegevens hecht LifeSight veel waarde aan transparantie. Daarom kan een deelnemer in zijn deelnemersportaal (de historie van) alle wijzigingen terugvinden. Ook wijzigingen die door derden worden doorgevoerd zoals de werkgever.

Verfrissend

Pensioen is over het algemeen niet de favoriete bezigheid van de gemiddelde Nederlander. Het is daarom noodzakelijk dat er absoluut geen barrières zijn. Een excellente pensioenadministratie is een absolute voorwaarde om voor een deelnemer inzicht te creëren en hem of haar in staat te stellen op een eenvoudige en snelle manier zijn pensioensituatie bij te sturen. LifeSight deelnemers zijn verrast over de verfrissende, snelle en eenvoudige manier waarop zij dit bij ons kunnen realiseren. Een compliment waar wij zeer trots op zijn!

Wilt u meer weten over dit artikel of heeft u andere vragen dan kunt u contact opnemen met Ton Winkels of Edwin van den Oever.