Millennial en babyboomer eensgezind over belang pensioentools

Beide generaties hebben behoefte aan mobiele tools voor pensioeninzage en -beheer

AMSTELVEEN,  20 oktober 2016 Als het gaat om persoonlijk vermogensbeheer en gezondheid vinden millennials het gebruik van technologie belangrijker dan babyboomers. Verrassend genoeg vinden beide generaties mobiele tools van even groot belang voor het beheren van hun pensioengeld. Dat blijkt uit onderzoek dat LifeSight, de premiepensioeninstelling (PPI) van Willis Towers Watson, publiceert.

Het onderzoek, de Global Benefits Attitudes Survey, werd uitgevoerd onder ruim 1.000 Nederlandse werknemers. Twee vijfde van de ondervraagde millennials (39%) en babyboomers (38%) vindt mobiele tools van groot belang bij het beheer en het volgen van de waarde van hun pensioengeld. Van beide generaties gebruikt bijna de helft (respectievelijk 43% en 41%) de tools om te berekenen op welke leeftijd ze met pensioen kunnen gaan en wat hun pensioeninkomen dan zal zijn.

Werkgever als digi-adviseur
De hoeveelheid en diversiteit van bestaande technologische toepassingen voor financiënbeheer, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van gezondheid, vragen om advies van de werkgever. “In werkelijkheid voelen alle generaties werknemers zich kwetsbaar als het gaat om hun financiële zekerheid op de lange termijn en over de vraag of ze comfortabel met pensioen kunnen. Daar is meteen een rol voor de werkgever weggelegd,” aldus Ton Winkels, director bij LifeSight. “Werkgevers kunnen hun werknemers adviseren en helpen bij het gebruik van deze tools voor meer inzicht in hun totale financiële plaatje, persoonlijk gemak of snellere besluitvorming. Via bijvoorbeeld een online deelnemersportaal kunnen werknemers de belangrijkste informatie over hun pensioensituatie inzien en hierop zelf invloed uitoefenen. Mobiele tools kunnen zo in combinatie met persoonlijke gesprekken de betrokkenheid van je werknemers bij hun pensioen vergroten.”

Persoonlijke financiën en gezondheid

Op het belang dat wordt gehecht aan technologie als hulpmiddel voor de privé-inkomsten en -uitgaven en hun gezondheid scoren millennials wél hoger dan babyboomers. Zij vinden bijvoorbeeld mobiele apps voor het checken van hun bankrekening en het betalen van rekeningen belangrijker (respectievelijk 63% en 31%) en zien meer heil in prijsvergelijkingswebsites als het gaat om het vinden van de beste online deals (respectievelijk 46% en 34%). Bovendien hecht de jongere generatie (17%) meer waarde aan budgeteertools voor het beheer van uitgaven, dan de oudere (6%). Ook op gezondheidsvlak vinden millennials technische tools notabeler dan babyboomers. Zij vinden draagbare apparatuur die je fitheid meten interessanter (respectievelijk 18% en 10%) en geloven meer in applicaties die je slaapgewoonten bijhouden (respectievelijk 16% en 6%).

Over het onderzoek

Het Global Benefits Attitudes Survey 2015/2016 van Willis Towers Watson heeft in 19 landen het gedrag van meer dan 30.000 werknemers in de private sector gemeten. In totaal hebben 1.006 werknemers uit Nederland deelgenomen aan het onderzoek, dat is uitgevoerd van juni tot augustus 2015.