Ieder kwartaal stelt LifeSight factsheets beschikbaar van de drie LifeSight fondsen en van alle beleggingsfondsen die aangeboden worden binnen de beleggingsoptie Zelf Beleggen. De factsheets kun je inzien via de links op deze pagina en geven je op bondige wijze inzicht in het beleggingsbeleid, de gehanteerde benchmark, de behaalde beleggingsrendementen en de samenstelling van de beleggingen op hoofdlijnen. De Essentiële Beleggersinformatie (EBi) factsheet van de beleggingsfondsen binnen de beleggingsoptie Zelf Beleggen wordt jaarlijks geactualiseerd en is ook via een link op deze pagina in te zien.

Factsheets LifeSight Rendement fonds

 

Het LifeSight Rendement fonds belegt in verschillende beleggingscategorieën via deelname in passief beheerde beleggingsfondsen, met als doel op langere termijn (5 tot 10 jaar) de rendementsontwikkeling van het LifeSight Matching Lang fonds met 2% per jaar te overtreffen. Er wordt ingespeeld op middellange termijn marktontwikkelingen. Afhankelijk daarvan kunnen wegingen binnen het LifeSight Rendement fonds worden aangepast of (nieuwe) beleggingscategorieën worden toegevoegd of uitgesloten.

Factsheet LifeSight Matching Lang fonds

 

De doelstelling van het LifeSight Matching Lang fonds is het efficiënt repliceren van kasstromen behorende bij een 15-jaars uitgestelde reële annuïteit, op een zodanige wijze dat de deelnemer te zijner tijd een reëel pensioen kan inkopen op zijn of haar pensioendatum bij een verzekeraar.

Factsheet LifeSight Matching Kort fonds

 

De doelstelling van het LifeSight Matching Kort fonds is het efficiënt repliceren van kasstromen behorende bij een direct ingaande reële annuïteit, op een zodanige wijze dat de deelnemer een reëel pensioen kan inkopen op zijn of haar pensioendatum bij een verzekeraar.

Zelf Beleggen Essentiële Beleggers­informatie

 

De Essentiële Beleggersinformatie (EBi) behorende bij de 21 aandelen- en obligatiebeleggingsfondsen binnen de beleggingsoptie ‘Zelf beleggen’ (opting out) is opgenomen in bijgaande factsheet.

Factsheets Zelf Beleggen

 

Als u deelneemt aan de beleggingsoptie Zelf Beleggen (opting out) dan heeft u momenteel de keuze uit 21 aandelen- en obligatiebeleggingsfondsen. Een overzicht van de beschikbare beleggingsfondsen is opgenomen in bijgaande factsheet. Er is gekozen voor een samenwerking met een van ’s werelds grootste en vooraanstaande aanbieders van beleggingsfondsen, BlackRock. Ook is het mogelijk te beleggen in maatschappelijk verantwoorde beleggingen via fondsen van Triodos. In de toekomst kan het aanbod van beschikbare beleggingsfondsen mogelijk wijzigen.

Begrippenlijst beleggen

 

We hebben alle begrippen die te maken hebben met beleggen overzichtelijk voor je op een rijtje gezet. In de financiële wereld wordt immers veel gebruik gemaakt van vaktermen en met onze uitleg heb je een beter idee waarover het gaat.