Waarom beleggen?

 

In je pensioenregeling wordt geld voor je opzij gelegd voor het moment dat je stopt met werken. Dit geld gebruik je om op je pensioenleeftijd een pensioenuitkering te kopen bij een verzekeringsmaatschappij van jouw keuze. Er is een flink kapitaal nodig om er voor te zorgen dat je een goed pensioen krijgt. Je geld op een spaarrekening bij een bank zetten levert niet genoeg rendement op. Voor een goed pensioen is beleggen daarom noodzakelijk.

Beleggen bij LifeSight

 

LifeSight zorgt voor een adequate opbouw van pensioenkapitaal. Hiervoor zijn de volgende opties beschikbaar:

 • Slimme Standaard
 • Slim Laten Beleggen
 • Pensioenstabilisator  
 • Zelf Beleggen

Binnen de beleggingsopties Slimme Standaard en Slim Laten Beleggen wordt het pensioen opgebouwd via beleggingen in drie LifeSight fondsen, die door LifeSight speciaal zijn ontwikkeld.

Bij de optie Pensioenstabilisator wordt het pensioenkapitaal opgebouwd via het LifeSight Matching Lang fonds en LifeSight Matching Kort fonds.

De optie Zelf Beleggen (opting out) biedt keuzevrijheid qua beleggingsmix en beleggingsfondsen waarin het pensioenkapitaal wordt opgebouwd.

Verklaring beleggings­beginselen

 

De Verklaring beleggingsbeginselen beschrijft de uitgangspunten van het beleggingsbeleid en het beleggingsproces op hoofdlijnen van LifeSight. Het bestuur van LifeSight stelt het beleggingsbeleid vast. LifeSight hanteert voor haar algehele beleggingsbeleid de beleggingscyclus zoals hiernaast weergegeven. In de Verklaring beleggingsbeginselen lichten wij de verschillende stappen in deze beleggingscyclus toe.

LifeSight Fondsen

 

Binnen de beleggingsopties Slimme Standaard en Slim Laten Beleggen wordt het pensioen opgebouwd via beleggingen in drie LifeSight fondsen, die door LifeSight speciaal zijn ontwikkeld.

 

 • Beleggingen in inflatiegerelateerde vastrentende waarden met een gemiddelde rentegevoeligheid – LifeSight Matching Kort fonds.
 • Beleggingen in inflatiegerelateerde vastrentende waarden met een hoge rentegevoeligheid – LifeSight Matching Lang fonds.
 • Beleggingen in risicodragende beleggingen, waaronder, maar niet beperkt tot, wereldwijde aandelen, aandelen opkomende landen, wereldwijde staatsobligaties, wereldwijde bedrijfsobligaties, high yield obligaties, obligaties uit opkomende landen, wereldwijd beursgenoteerde aandelen van vastgoedondernemingen en grondstoffen – LifeSight Rendement fonds.

Zelf Beleggen

 

De beleggingsoptie Zelf Beleggen (opting out) biedt keuzevrijheid qua beleggingsmix en beleggingsfondsen waarin het pensioenkapitaal wordt opgebouwd. Momenteel bestaat de keuze uit 21 beleggingsfondsen die de volgende beleggingen omvatten:

 

 • Aandelen ontwikkelde markten wereldwijd.
 • Aandelen ontwikkelde markten naar regio
  • Europa.
  • Europa (ex UK).
  • EMU.
  • UK.
  • Noord-Amerika.
  • Japan.
  • Pacific/Azië (ex Japan).
 • Aandelen opkomende landen.
 • Aandelen wereldwijd vastgoed.
 • Euro staatsobligaties met zeer hoge kredietwaardigheid.
 • Euro (investment grade) staatsobligaties.
 • Euro inflatie-gerelateerde staatsobligaties.
 • Euro (investment grade) bedrijfsobligaties.
 • High Yield obligaties.
 • Obligaties opkomende markten.
 • Liquiditeiten.
 • Duurzame aandelen ontwikkelde markten wereldwijd.
 • Duurzame Euro (investment grade) bedrijfs- en staatsobligaties.
 • Mix (50%/50%) duurzame aandelen ontwikkelde markten wereldwijd / duurzame Euro (investment grade) bedrijfs- en staatsobligaties.
 • Duurzame small en mid cap aandelen ontwikkelde markten wereldwijd.

 

Begrippenlijst beleggen

 

We hebben alle begrippen die te maken hebben met beleggen overzichtelijk voor je op een rijtje gezet. In de financiële wereld wordt immers veel gebruik gemaakt van vaktermen en met onze uitleg heb je een beter idee waarover het gaat.