Een eersteklas pensioen­regeling

 

Met LifeSight adviseert u een pensioenuitvoerder die onafhankelijk is en de beste partijen in de markt heeft geselecteerd. Een toekomstbestendige en stabiele partij die continu in ontwikkeling is en inspeelt op de behoeften en wensen van werkgevers. Door gebruik te maken van goede beleggingsmixen die zijn afgestemd op de persoon en beschermen tegen marktrisico’s zoals rentedalingen en inflatie biedt LifeSight de grootst mogelijke kans het besteedbaar inkomen ook na pensionering van de werknemer op het gewenste niveau te houden.

Beleggings­fondsen

 

LifeSight zorgt voor adequate opbouw van pensioenkapitaal. Hiervoor zijn twee beleggingsopties: ‘Slim laten beleggen’ of ‘Volledig zelf beleggen’ (opting out).
Binnen de beleggingsoptie ‘Slim laten beleggen’ wordt het pensioen opgebouwd via beleggingen in drie LifeSight PPI fondsen, die door LifeSight speciaal zijn ontwikkeld.
De beleggingsoptie ‘Volledig zelf beleggen’ (opting out) biedt keuzevrijheid qua beleggingsmix en beleggingsfondsen waarin het pensioenkapitaal wordt opgebouwd en waarin de beschikbare premie wordt belegd.

LifeSight Fondsen

 

Binnen de beleggingsoptie ‘Slim laten beleggen’ wordt het pensioen opgebouwd via beleggingen in drie LifeSight PPI fondsen, die door LifeSight speciaal zijn ontwikkeld.

 

  • Beleggingen in inflatiegerelateerde vastrentende waarden met een gemiddelde rentegevoeligheid – LifeSight Matching Kort fonds.
  • Beleggingen in inflatiegerelateerde vastrentende waarden met een hoge rentegevoeligheid – LifeSight Matching Lang fonds.
  • Beleggingen in risicodragende beleggingen, waaronder, maar niet beperkt tot, wereldwijde aandelen, aandelen opkomende landen, wereldwijde staatsobligaties, wereldwijde bedrijfsobligaties, high yield obligaties, obligaties uit opkomende landen, wereldwijd beursgenoteerde aandelen van vastgoedondernemingen en grondstoffen – LifeSight Rendement fonds.

Vooruit­strevende communicatie

 

LifeSight zorgt voor begrijpelijke communicatie die is gericht op inzicht en handelingsperspectief. Door het gebruik van slimme techniek zoals persoonlijke alerts worden mensen geïnformeerd over hun pensioen op de belangrijke momenten in hun leven en brengen we keuzes voor ze in kaart. Het hart van de communicatie is het werknemersportaal Mijn-LifeSight waarin werknemers worden geïnformeerd over hun pensioen als onderdeel van het totale financiële plaatje.

Keuze­mogelijk­heden binnen de pensioen­regeling

 

LifeSight bevat keuzemogelijkheden zodat de pensioenregeling nog beter kan worden aangepast aan specifieke wensen van een organisatie. U kunt hierbij denken aan flexibiliteit als het gaat om pensioengevend salaris, partner- en wezenpensioen, verzekeringen en nog veel meer. Wij hebben alle opties overzichtelijk voor u op een rijtje gezet.