LifeSight biedt kostprijs staffel

LifeSight biedt kostprijs staffel

pijl-grijs2-280x300

Tot 2017 was het voor werkgevers niet mogelijk om bij een PPI een regeling af te sluiten met optimale fiscale speelruimte.

Dit terwijl de premies voor DB regelingen wel op ‘marktrente’ werden vastgesteld en beschikbare premieregelingen bij verzekeraars tegen een vergelijkbare kostprijs wel mogelijk was. Een ongelijk speelveld en een beperktere keuze was het gevolg. Dankzij het nieuwe staffel besluit van 27 januari is het voor een PPI nu ook toegestaan een zogenaamde kostprijs staffel middelloon regeling uit te voeren. Dit betekent dat premie zodanig kan worden vastgesteld dat deze gelijkwaardig is aan de opbouw van een fiscaal maximale middelloon regeling.

Een persoonlijk pensioen betekent niet alleen maatwerk beleggen en dankzij het nieuwe staffel besluit van 27 januari is het voor een PPI nu ook toegestaan een zogenaamde kostprijs staffel middelloon regeling uit te voeren. Dit betekent dat premie zodanig kan worden vastgesteld dat deze gelijkwaardig is aan de opbouw van een fiscaal maximale middelloon regeling. De kostprijs moet bepaald worden aan de hand van de tarieven van de verzekeraar waarmee de PPI een samenwerkingsovereenkomst heeft en kan voor maximaal 5 jaar vastgesteld worden. Als na afloop van deze periode de tarieven zodanig (marktrente gestegen) zijn dat de er een hogere aanspraak dan maximaal middelloon kan worden vastgesteld, zal bijstelling naar beneden moeten plaatsvinden. Als de afgesproken contractperiode korter is zal eerder aanpassing moeten plaatsvinden uiteraard. Dit wijzigingen zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 van toepassing.

‘Werknemers zijn zo in staat een maatwerk regeling te realiseren die rekening houdt met de lage rentestand.’

LifeSight biedt daarom vanaf 1 januari 2017 een kostprijs staffel met een rekenrente van 2% en 2,5%. Het is ook mogelijk een percentage te kiezen van de staffels, waarbij er een bijspaarruimte is op basis van de 2% staffel. Bij de 2% staffel kan een afgeleide kleiner dan 100% worden gekozen. Bij de 2,5% staffel kan een afgeleide van kleiner of groter dan 100% worden gehanteerd mits deze staffel valt binnen de grenzen van de 2% staffel. Werknemers zijn zo in staat een maatwerk regeling te realiseren die rekening houdt met de lage rentestand en dus de hoge kostprijs voor pensioen.

Kostprijsstaffel staffels LifeSight

Staffel II – OP en uitgesteld opgebouwd PP.

 

Het uitvoeren van de kostprijsstaffel wordt zonder aanvullende kosten ondersteund en ook onze communicatie zoals het deelnemersportaal en pensioen 123 zijn hierop aangepast.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van een kostprijsstaffel of andere vragen over LifeSight kunt u contact opnemen met Ton Winkels of Edwin van den Oever.


 

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Edwin van den Oever.